– دهمین کنگره بین المللی درد اروپا : سپتامبر ٢٠١٧ در شهر کپنهاک کشور  دانمارک برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت آن مراجعه کنید: