نظر به استقبال و درخواست همکاران جهت ثبت نام در انتخابات انجمن درد به اطلاع کلیه اعضاء و همکاران گرامی می‌رساند، فراخوان انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران جهت ثبت نام در انتخابات این انجمن، از این تاریخ (۷ تیر) به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید گردید.

همکاران گرامی در صورت تمایل به نامزدی در انتخابات می‌توانند در اسرع وقت نسبت به ارسال مدارک به آدرس ایمیل انجمن (info@iranianpainsociety.org) در مهلت مقرر اقدام نمایند.