درمان های جایگزین برای استئوآرتریت حقایق و شواهد در مورد گلوکزآمین ها و کندرویتین

 

درمان های جایگزین برای استئوآرتریت

حقایق و شواهد در مورد گلوکزآمین ها و کندروایتین

Peter Jüni

مترجم: ویدا ناظمیان

گلوکزآمین ها و کندروایتین از اجزاء اصلی سازنده غضروف مفاصل هستند. به نظر می رسد تجویز خوراکی آن ها برای بیماران مبتلا به استئوآرتریت موجب جبران و ساخته شدن غضروف از دست رفته در مفاصل متأثر شود. بنابراین عموما از این ها به عنوان مکمل های خوراکی روزانه استفاده می شود که به نظر می رسد موجب کاهش علائم استئوآرتریت و به تعویق افتادن روند پیشرفت این بیماری می شوند(۱).

گلوکزآمین یک قند آمینی است که از ترکیبات اساسی ساختمانی گلیکوزآمینوگلیکان هاست که قسمتی از ترکیب غضروف را شامل می شود. گلوکزآمین می تواند به صورت قرص و گاها تزریقی مصرف شود. می تواند به صورت ترکیب با دیگر مکمل ها (مثل کندروایتین) یا به تنهایی به فرم گلوکزآمین هیدروکلراید یا سولفات نیز مورد استفاده قرار گیرد(۲). کندروایتین یک ماکرومولکول پلی ساکارید هیدروفوب قوی و ژله ای است که قسمت اعظم فشار وارده بر غضروف را حمل می نماید و اساسا به فرم کندروایتین سولفات دردسترس است(۳). هضم و جذب کندروایتین و گلوکزآمین تا حدی در روده صورت می گیرد و بیان شده است که قسمتی از این مواد هضم شده به مفاصل می رسد.

تاکنون مطالعات کمی در این زمینه ها صورت گرفته است. هم چنین بسیاری از مقالات مروری بیان کرده اند که نیاز به مطالعات بهتر و بیشتر در این زمینه است (۴) (۵) اگرچه به تازگی برخی از این مطالعات منتشر شده اند.

در یک شبکه متاآنالیز (ترکیب نتایج تحقیقات غیروابسته) که شامل آزمایشات ده گانه کاملی در ۳۸۰۳ بیمار که تا ماه ژوئن در دسترس بودند این نتایج حاصل شد که تفاوت نهایی در حوزه شدت درد، در یک مقیاس بصری ۱۰ سانتی متر آنالوگ، در مقایسه با دارونمای آن ۴/۰ سانتی متر بود.

شکلی که در زیر آمده است مجموعه ای از تخمین ها را در زمان های مختلف نشان می دهد. تغییرات بالاتر و یا پایین تر از مقدار تصادفی در طول زمان های مشخص مورد انتظار و تایید نیست. آزمایشات مستقل از صنعت، اثرات سیستماتیک کوچکتری را نسبت به آزمایشات تجاری سرمایه گذاری شده نشان می دهند.

تغییرات فاصله ی موجود در فضای مفصلی با حدود اطمینان ۹۵% که محدوده ی صفر را نیز شامل می شود در همه زمان ها وجود داشت. تفاوت این ها mm2/0- (mm 0 تا ۳/۰-) به نفع گلوکزآمین، mm1/0- (mm 1/0 تا ۳/۰) به نفع کندروایتین و mm 0. 0 (mm 2/0 تا ۲/۰- ) برای ترکیب گلوکزآمین و کندروایتین بود. نتایج حاصل از این متاآنالیزها هیچ گونه عارضه جانبی را جهت مصرف این مکمل ها نشان نداده است اما اطلاعات کمی در این رابطه وجود دارد. هم چنین حاشیه اطمینان ۹۵ درصدی برای این موضوع تخمین زده شده است و تا کنون شواهد و مطالعات ناتمام باقی مانده است.

یک آزمایش بزرگ و جامع تا زمان انتشار متاآنالیزها در دسترس است. آزمایش LEGS که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است (۷). ۶۰۵ بیمار را به صورت تصادفی برای مصرف گلوکزآمین سولفات، کندروایتین سولفات، مکمل های روزانه این دو و یا کپسول های دارونما انتخاب کرده است. نتایج هم چنین بدون هیچ گونه اثری از هرکدام از مکمل ها یا ترکیب آنها بر درد یا فضای مفصلی توسط متاآنالیز متوازن شد.

در مقایسه با دارونما، گلوکزآمین، کندروایتین و ترکیب این دو نتوانست درد مفصل را کاهش دهد و همچنین فضای مفصلی را کم کند. حمایت به احتمال زیاد از اکثر آزمایشات ممکن است به بزرگنمایی بیش از حد مزایای درمان منجر شود(۶) (۸). مقامات حوزه بهداشت و بیمه کنندگان سلامت نمی توانند هزینه های این اقدامات را پوشش دهند و دریافت نسخه جدید برای بیمارانی که تا کنون درمانی دریافت نکرده اند دلسردکننده است.

 

زیرنویس شکل:

تفاوت در شدت درد در مقیاس آنالوگ بصری (VAS) بین مداخلات تجربی و دارونما در طول زمان اندازه گیری شد. منطقه سایه دار بین ۹/۰- تا ۹/۰ سانتی متر نشانگر منطقه هم ارزی کلینیکی است. مقادیر منفی نشانگر منافع مداخلات تجربی در مقایسه با دارونما است. کاهش درد از ۹/۰- سانتی متر یا بیشتر، از نظر بالینی مرتبط تلقی می شود. اقتباس شده از wandel و همکارانش (۶).

 

منابع:

  1. Juni, P., S. Reichenbach, and P. Dieppe, Osteoarthritis: rational approach to treating the individual. Best Pract Res Clin Rheumatol, 2006. 20(4): p. 721-40.
  2. Towheed, T., et al. Glucosamine for osteoarthritis. 2009 04.2015]; Available from: www.cochrane.org/CD002946/MUSKEL_glucosamine-for-osteoarthritis.
  3. Singh, J.A., et al. Chondroitin for osteoarthritis. 2015; Available from cochrane.org/CD005614/MUSKEL_chondroitin-for-osteoarthritis.
  4. McAlindon, T.E., et al., Glucosamine and chondroitin for treatment of osteoarthritis: a systematic quality assessment and meta-analysis. JAMA, 2000. 283(11): p. 1469-75.
  5. Chard, J. and P. Dieppe, Glucosamine for osteoarthritis: magic, hype, or confusion? It’s probably safe-but there’s no good evidence that it works. BMJ, 2001. 322(7300): p. 1439-40.
  6. Wandel, S., et al., Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ, 2010. 341: p. c4675.
  7. Fransen, M., et al., Glucosamine and chondroitin for knee osteoarthritis: a double-blind randomised placebo-controlled clinical trial evaluating single and combination regimens. Ann Rheum Dis, 2015. 74(5): p. 851-8.
  8. Bekelman, J.E., Y. Li, and C.P. Gross, Scope and impact of financial conflicts of interest in biomedical research: a systematic review. JAMA, 2003. 289(4): p. 454-65.