گزارش بازدید از مرکز درد شناسی دانشکده پزشکی هانوفر آلمان
گزارش بازدید از مرکز درد شناسی دانشکده پزشکی هانوفر آلمان
 
در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۱۶ در جلسه ای که  در مرکز آنستزیولوژی و دردشناسی دانشکده پزشکی هانوفر آلمان و با حضور آقایان پروفسور ولفگانگ کوپرت (رئیس دپارتمان) ، دکتر مارتین دوش (رئیس بخش درد و اینترونشن ها) و دکتر محمد شریفی (رئیس انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران)  برگزار گردید، به موارد ذیل پرداخته شد:

 

۱٫ برنامه ریزی برای شروع همکاری در آینده نزدیک.
۲٫ بررسی امکان مبادله همکاران فلوشیپ برای دوره های آموزشی کوتاه مدت.
۳٫ بررسی برگزاری  دوره های یکساله فلوشیپ  در آن مرکز.
۴٫ بررسی همکاری های تحقیقاتی مشترک بین انجمن درد ایران و آلمان (در هانوفر و مانهایم)
۵٫ برگزاری کارگاه های آموزشی (مداخلات سونو و سی تی)  در ایران.
.

در ادامه بازدید آقای دکتر شریفی ملاقاتهایی نیز با آقایان پروفسور: رودولف دتلف ترید، رئیس انجمن جهانی درد  ، یوستوس بنرات ، رئیس دپارتمان درد شناسی  و والتر مگرل ، پژوهشگر برجسته مرکز مطالعات  نوروساینس در دانشکده پزشکی جهت تداوم و ارتقاء همکاریهای فی مابین در مورد فعالیتهای علوم پایه و بالینی داشتند.