متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه که عضو هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشند و حداقل یک سال سابقه کار در زمینه اداره کردن درد را دارند، می توانند در دوره های آموزشی کوتاه مدت Interventional Pain Management در کشورهای آلمان و فرانسه شرکت نمایند.

هماهنگی و اعزام داوطلبان، از طریق انجمن درد انجام خواهد شد.

لیست برخی از مهمترین فرصت های آموزشی (شامل workshops، schools و …) و کمک هزینه های در نظر گرفته شده توسط موسسات و انجمن های معتبر جهانی جهت شرکت در برنامه های آموزشی مختلف  را می توانید از مسیرهای زیر بیابید:

IASP Educational Opportunities

IBRO Educational Opportunities

SfN Educational Opportunities

EFIC Educational Opportunities

APS Educational Opportunities ۱ and 2

اطلاعات این بخش به صورت خودکار به روز میشود.