به اطلاع کلیه اعضاء و همکاران گرامی می‌رساند، با توجه به فراخوان انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران جهت ثبت نام در انتخابات این انجمن، مهلت قانونی ارسال مدارک جهت نامزدی از تاریخ ۱۹ خرداد ماه به مدت ۱۰ روز تعیین شده است.
همکاران گرامی در صورت تمایل به نامزدی در انتخابات می‌توانند در اسرع وقت نسبت به ارسال مدارک به آدرس ایمیل انجمن (info@iranianpainsociety.org) در مهلت مقرر اقدام نمایند.