عنوان سال جهانی درد (۲۰۲۳)

 

 Global Year for Integrative Pain Care

انجمن بین‌المللی بررسی و مطالعه درد در سال ۲۰۲۳ هدف اصلی را افزایش آگاهی در خصوص درمان درد به صورت یکپارچه و توضیح دادن دانسته ها و ندانسته ها با روش های مختلف از جمله برگزاری وبینارها و انتشار جزوات مختلف قرار داده است.