شرایط عضویت در انجمن درد برای سال ۲۰۲۲ میلادی

روش ثبت نام: 

میزان حق عضویت برای انجمن درد در ایران و انجمن جهانی درد در سال ۲۰۲۲ میلادی به شرح زیر می‌باشد.

حق عضویت سالانه فقط در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران:

مبلغ ۲۰۰ هزار تومان برای متخصصین گروه پزشکی و دکترای PhD ، کلیه دستیاران و دستیاران فلوشیپ و گروه‌های پزشکی عمومی

مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برای کارشناسان ارشد، کارشناس، کاردان و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی.

حق عضویت سالانه در انجمن جهانی درد :

مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان (بدون ژورنال) برای تمام گروه‌های فوق‌الذکر

توضیح اینکه در صورت پرداخت حق عضویت برای انجمن جهانی درد، عضویت در انجمن درد ایران نیز انجام خواهد شد و دیگر نیازی به پرداخت جداگانه وجود ندارد.

علاقمندان جهت ثبت نام می‌توانند مبلغ تعیین شده را به حساب بانک رفاه شعبه بیمارستان شهدای تجریش به شماره ۲۵۵۵۱۶۱۷۴ و یا شماره کارت ۶۲۲۴-۸۹۴۸-۶۳۱۵-۵۸۹۴ به نام خزانه‌دار انجمن دکتر سیامک مرادی واریز نموده و برای تائید ثبت نام با شماره تلفن‌های ۰۹۰۳۱۵۹۸۱۹۱ و یا ۴۴۳۷۵۹۶۰  تماس حاصل نمایند.

ضمناٌ تمام افرادی که برای اولین بار جهت ثبت‌نام اقدام می‌نمایند، لازم است فایلهای فرم ثبت نام انجمن جهانی درد و انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران را از سایت انجمن دانلود نموده و پس از پر کردن، اسکن و ذخیره نموده و به آدرس پست الکترونیک انجمن (info@iranianpainsociety.org)  ارسال نمایند. لطفا مدارک مربوط به کار و رشته تحصیلی و از جمله کپی کارت نظام پزشکی، کپی کارت دانشجویی و یک قطعه عکس اداری، همراه مدارک ارسال گردد.

* لطفا حتما برای پیگیری عضویت خود، با شماره تلفن‌های دفتر انجمن (۰۹۰۳۱۵۹۸۱۹۱ و یا ۴۴۳۷۵۹۶۰) تماس حاصل فرمائید.

* حق عضویت انجمن جهانی درد در سال ۲۰۲۲ میلادی برای دانشجویان و افراد غیردانشجو در جدول زیر آورده شده است. انجمن از دریافت نقدی حق عضویت ها معذور است.

* مبالغ فوق برای عضویت انجمن جهانی درد باید در اولین فرصت به حساب انجمن واریز گردد تا برای عضویت سال ۲۰۲۲ انجمن جهانی درد اقدام شود (به مدارک رسیده بعد از ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ ترتیب اثر داده نخواهد شد).

* کسانیکه حق عضویت سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و نیز حق عضویت انجمن جهانی درد را برای هر سال میلادی، بر طبق ضوابط انجمن پرداخت نکرده باشند، عضو انجمن محسوب نشده و حق استفاده از عنوان عضویت انجمن درد و یا انجمن جهانی درد را نخواهند داشت. درصورت عدم رعایت موارد فوق الذکر، مسئولیت قانونی آن با خود فرد خواهد بود.

کلیه همکاران توجه داشته باشند، به دلیل محدودیت‌های موجود جهت ارسال حق عضویت اعضا به انجمن جهانی درد، پروسه ارسال و ثبت‌نام می‌تواند تا چند ماه به طول انجامد.

 

دانلود فرم عضویت در انجمن جهانی درد
دانلود فرم عضویت در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران

 

جدول میزان حق عضویت

اعضا  انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و انجمن جهانی درد (IASP)
متخصصین گروه پزشکی و دکترای PhD، کلیه دستیاران و دستیاران فلوشیپ و گروه‌های پزشکی عمومی

۲۰۰۰۰۰۰  ریال

(دویست هزار تومان)

۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

(یک میلیون و پانصد هزار تومان)

 

کارشناسان ارشد، کارشناس، کاردان و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

(یکصد هزار تومان)

۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال

(یک میلیون و پانصد هزار تومان)