شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن درد آمریکا

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن درد آمریکا با حضور بیش از شش هزار نفر از اقصی نقاط جهان در کشور ژاپن، شهر یوکوهاما از تاریخ ۲۶ لغایت ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ برگزار شد.

طی این همایش محققین برتر دنیا مطالب خود را در حوزه علوم پایه و روشهای بالینی بررسی مکانیسمهای دخیل، ارزیابی و درمان درد به صورت سخنرانی و پوستر ارائه نمودند. همچنین طی این همایش کلاسهای عملی مختلفی نیز برای علاقمندان برگزار شد.
محققین ایرانی در رشته های علوم پایه و بالینی نیز علاوه بر ارائه نتایج مطالعات خود با حضور فعال در کنگره به تعامل بیشتر با دانشمندان سایر کشورهای جهان در مبحث درد پرداختند. لازم به ذکر است که با هماهنگی انجام شده توسط دبیرخانه انجمن درد ایران غرفه ای هم به انجمن ایران اختصاص یافته بود.
دبیرخانه انجمن