سیزدهمین کنگره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران برگزار شد.

برگزاری سیزدهمین کنگره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و کارگاههای اقماری با همکاری انجمن درد آلمان و مراکز مختلف دانشگاهی و تحقیقاتی کشور و حضور گسترده اساتید، محققین و پزشکان

سیزدهمین کنگره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران  و کارگاههای اقماری با همکاری انجمن درد آلمان  و مراکز مختلف دانشگاهی و تحقیقاتی کشور و حضور گسترده اساتید، محققین و پزشکان برگزار شد. این همایش در تاریخ ١٠-١٢ آبانماه سال ٩۶ با حضور بیش از ١٢٠٠ نفر طی سه روز در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این همایش که با حضور دانشمندان و محققین علوم پایه و بالینی داخل و خارج کشور بویژه اساتید ایرانی مقیم آلمان پیرامون تازه های تشخیصی و درمانی درد بحث و بررسی شد. همزمان با کنگره کارگاههای مختلفی نیز در حوزه های متعدد تشخیصی و درمانی با همکاری اساتید مختلف تشکیل شد که از استقبال بالایی برخوردار بود.

لازم به ذکر است که در برگزاری این همایش گروههای مختلف دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی از سراسر کشور و همچنین بسیاری از شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی داخلی و خارجی همکاری داشته اند.

آلبوم عکس