سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران از ۷ الی ۹ آبان ماه سال جاری در مرکز همایش های رازی تهران برگزار خواهد شد.

اطلاعات  تکمیلی در خصوص جزئیات ثبت نام را در سایت همایش جستجو کنید.