روز جهانی مبارزه با درد گرامی باد

۱۱ اکتبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با درد. این مناسبت توجه جهانیان به نیاز فوری بشر به تسکین دردهای مزمن و درد بیماری‌هایی مانند سرطان و ایدز را افزایش می دهد.