انجمن جهانی درد در سال ۱۹۷۳ میلادی توسط پروفسور بونیکا (پدر علم درد شناسی) و همکاران پایه گذاری شد، این انجمن به صورت غیرانتفاعی و غیر دولتی و به منظور تشویق و گردآوری محققین رشته های مختلف پزشکی که در زمینه سندرمهای گوناگون درد و نیز مکانیزم آن کار می کنند ، ایجاد گردیده و هدف آن کمک به بهبود بخشیدن درمان بیمارانی می باشد که از درد های حاد و مزمن رنج می برند .

اعضای این انجمن از متخصصین رشته های علوم پایه پزشکی (فیزیولوژی ، فارماکولوژی، ایمونولوژی ، پاتولوژی و …). پزشکان رشته های مختلف دندانپزشکان ، پرستاران ،متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی و سایر محققین رشته های پزشکی که در حوزه درد ،کار بالینی یا تحقیقاتی انجام می دهند می باشند .

این انجمن بزرگترین جامعه چند تخصصی پزشکی بوده و در حال حاضر در بیش از شصت و هفت کشور جهان شعبه دارد و دارای بیش از ۷۸۰۰  عضو در ۱۲۴ کشور می باشد .

از جمله فعالیت های این انجمن ، می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

۱- همکاری مستقیم با سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای بهبود بخشیدن به درمان دردهای مزمن ، خصوصا درد های سرطانی در جهان

۲- کمک به برنامه ریزی کشورهای مختلف برای بررسی اپیدمیولوژیک درد و در نتیجه ،بهبود بخشیدن به وضع درمانی بیماران مبتلا به درد های مزمن .

۳- برگزاری همایش بین المللی درد شناسی هر دو سال یکبار به منظور ارتقاء علمی محققین این رشته در جهان .

۴- برگزاری همایشهای مربوط به درد شناسی در شعبات این انجمن در کشور های مختلف به منظور ارتقاء آگاهی های علمی پزشکان و سایر محققین این رشته در آن کشور ها.

۵- چاپ کتابهای علمی تخصصی در زمینه درد شناسی ، با هدف روز آمد نمودن اطلاعات علمی محققین این رشته در جهان

۶- انتشار مجله علمی این انجمن به نام PAIN که هر ماه چاپ شده و برای محققین این رشته ارسال می گردد .

۷- انتشار خبر نامه علمی (Newsletter) و خبرنامه روز آمد نمودن اطلاعات علمی  (PAIN; Clinical Up-date) مربوط به درد شناسی به صورت سه ماهه و ارسال رایگان آن برای تمام اعضاء انجمن .

۸- انتشار راهنمای نام و تخصص اعضاء انجمن ، که به صورت سالانه انجام می شود و هدف آن آشنا نمودن متخصصین این رشته با یکدیگر و همکاری نزدیک آنها در تمام جهان می باشد .

نشریات اصلی انجمن جهانی درد :

Journal PAIN

IASP Newsletter

PAIN: Clinical Updates

آدرس های انجمن جهانی مطالعه درد :

www.iasp-pain.org

IASP PRESS

New Address of the IASP:

International Association for the Study of Pain
1510 H Street NW, Suite 600
Washington, DC 20005-1020, USA

Tel: +1-202-524-5300

Fax:+1-202-524-5301