از اعضای محترم پیوسته انجمن که واجد شرایط و متقاضی عضویت در هیأت مدیره و یا بازرسی انجمن می‌باشند، خواهشمند است لغایت تاریخ ۲۶ تیرماه مدارک خود را که شامل فایل رزومه تکمیل شده، فایل برنامه‌ها تکمیل شده، تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه و یک قطعه عکس می‌باشد، از طریق ایمیل انجمن به نشانی info@iranianpainsociety.org ارسال نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت انجمن (iranianpainsociety.org) مراجعه و یا با شماره تلفن انجمن (۴۴۳۷۵۹۶۰) تماس حاصل نمائید.

کمیته انتخابات انجمن علمی