لطفاً جهت تماس با انجمن مطالعه و بررسی درد در ایران از طریق فرم و یا اطلاعات زیر اقدام بفرمائید.


اطلاعات تماس


تلفن :  ۰۹۰۳۱۵۹۸۱۹۱ و ۴۴۳۷۵۹۶۰

info@iranianpainsociety.org