اولین سمینار تازه‌های زایمان بی‌درد، ۳۱ مرداد ۱۳۹۸