انجمن درد ضمن دنبال نمودن اهداف انجمن جهانی درد و  WHO دارای اهدافی به شرح ذیل می باشد :

  • برگزاری سخنرانی های علمی انجمن  با هدف ارتقاء سطح علمی همکاران انجمن و نیز ایجاد یک وحدت رویه فکری در زمینه علم درد شناسی در میان اعضاء.
  • برگزاری همایش های علمی سالیانه انجمن ( که در اردیبهشت ماه هر سال در یکی از دانشگاهها برگزار می شود ) و هدف آن ، آشنا نمودن هر چه بیشتر پزشکان ، سایر دانش پژوهان و همکاران دانشگاهی با حوزه درد از دیدگاه طب مدرن می باشد ، تا از این راه بتوانیم باورهای صحیح تر در مورد درد را در کشور جایگزین نماییم .
  • تدوین برنامه های بازآموزی مدون درد برای پزشکان ( که در دست اقدام بوده ) و هدف آن آشنا نمودن پزشکان تمام رشته ها و خصوصا پزشکان عمومی با مباحث اساسی حوزه درد خواهد بود .
  • بر گزاری سمینارهای یک روزه در حوزه های مختلف رشته درد شناسی  به منظور آشنا نمودن پزشکان با موضوعات مختلف این رشته و راهکارهای تخصصی تر برای اداره کردن بیماران مبتلا به سندرمهای مختلف درد .
  • همکاری با وزارت بهداشت و سایر مراکز دانشگاهی کشور برای ایجاد دوره فلوشیپ درد.
  • روشن نمودن ابعاد مختلف درد و خصوصا  درد های مزمن برای آحاد جامعه ، از طریق چاپ مقالات علمی به زبان ساده در نشریات کشور و نیز استفاده از برنامه های پزشکی صدا و سیما ، و بسیاری از موارد دیگر ، همگی جزو اهداف میان مدت و دراز مدت انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران بوده است.
  • در عین حال ، این انجمن مایل است به دست اندرکاران برنامه ریزی های درمانی کشور کمک نموده . که بتوان به اداره کردن درد های حاد و مزمن و درد های سرطانی ، سر و سامانی داد تا هموطنان ما، بیهوده درد نکشند و خسارات فراوان این معضل به افراد جامعه ، به خانواده ها و نیز به سیستم درمانی کشور تحمیل نگردد .