به اطلاع کلیه همکاران و اعضای محترم انجمن می‌رساند، انتخابات انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران در روز پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ به صورت الکترونیک برگزار می‌گردد.
همکاران گرامی می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت ima-net.ir مراجعه نمایند.