به اطلاع کلیه اعضا و همکاران محترم می‌رساند، با توجه به فراخوان انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران جهت ثبت نام در انتخابات این انجمن که در تاریخ ۲۲ تیرماه در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است، مهلت قانونی ارسال مدارک جهت نامزدی از تاریخ ۲۴ تیرماه به مدت ۱۰ روز تعیین شده است.

همکاران گرامی در صورت تمایل به نامزدی در انتخابات می‌توانند در اسرع وقت نسبت به ارسال مدارک به آدرس ایمیل انجمن (info@iranianpainsociety.org) در مهلت مقرر اقدام نمایند تا پس از بررسی مدارک توسط کمیته انتخابات امکان حضور بعنوان نامزد را داشته باشند.