به اطلاع اعضای محترم می‌رساند که برنامه‌ای با عنوان افزایش فشار خوش‌خیم داخل جمجمه توسط انجمن سردرد ایران در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ از تاریخ ۹:۳۰ تا ۱۲ برگزار می‌گردد. این برنامه بصورت معرفی بیمار و پرسش و پاسخ می‌باشد.