افزایش فشار خوش‌خیم داخل جمجمه

به اطلاع اعضای محترم می‌رساند که برنامه‌ای با عنوان افزایش فشار خوش‌خیم داخل جمجمه توسط انجمن سردرد ایران در تاریخ 23 دی‌ماه 1400 از تاریخ 9:30 تا 12 برگزار می‌گردد. این برنامه بصورت معرفی بیمار و پرسش و پاسخ می‌باشد.