دوستان و همکاران عزیز
با سلام
پیرو جلسه مورخ چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت اعضا انجمن درد ایران با معاونت محترم فنی و معاونت محترم آموزشی سازمان نظام پزشکی، جهت آمادگی برای اجرای طرح نسخ الکترونیک ضروری است همکاران ابتدا برای اخذ امضا الکترونیک به سایت سازمان مراجعه نمایند.
با احترام
دکتر هاشمی

برای راهنمائی بیشتر و چگونگی استفاده از سامانه صدور امضای الکترونیکی اینجا را کلیک نمائید.