چهارمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و ششمین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی،۲۰ لغایت ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۲ در تهران سالن همایش های رازی برگزار شد.