سیزدهمین کنگره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران  ۱۰-۱۲ آبانماه ۱۳۹۶

سیزدهمین کنگره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران  ۱۰-۱۲ آبانماه  سال ۱۳۹۶ در سالن بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود.

این همایش با  همکاری انجمن درد آلمان ، مراکز دانشگاهی و بیمارستانی و حضور اساتید ، محققان، دانشجویان و دانشمندان داخلی و خارجی متخصص در زمینه های علوم پایه و بالینی درد برگزار خواهد شد.

علاقمندان به حضور و ارائه مقاله میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه نمایند.

www.iranpain2017.com