شرایط عضویت در انجمن درد برای سال ۲۰۱۹ میلادی

روش ثبت نام: 

میزان حق عضویت برای انجمن درد در ایران و انجمن جهانی درد در سال ۲۰۱۹ میلادی به شرح زیر می‌باشد.

حق عضویت سالانه فقط در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران:

مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برای متخصصین، ۷۵ هزار تومان برای دستیاران فلوشیپ و ۵۰ هزار تومان برای دانشجویان گروه های پیراپزشکی.

حق عضویت سالانه در انجمن جهانی درد :

مبلغ  یک میلیون تومان (بدون ژورنال) و یا مبلغ ۳ میلیون تومان (با ژورنال)

 

علاقمندان جهت ثبت نام می‌توانند مبلغ تعیین شده را به حساب بانک رفاه شعبه بیمارستان شهدای تجریش به شماره ۴۴۲۱۴۷۲۸ ویا شماره کارت ۶۲۲۴-۸۹۴۸-۶۳۱۵-۵۸۹۴ به نام خزانه‌دار انجمن دکتر سیامک مرادی واریز نموده و برای تائید ثبت نام با شماره تلفن‌های ۰۹۰۳۱۵۹۸۱۹۱ و یا ۲۲۶۱۲۲۵۲  تماس حاصل نمایند.

ضمناٌ تمام افرادی که برای اولین بار جهت ثبت‌نام اقدام می‌نمایند، لازم است فایلهای فرم ثبت نام انجمن جهانی درد و انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران را از سایت انجمن دانلود نموده و پس از پر کردن، اسکن و ذخیره نموده و به آدرس پست الکترونیک انجمن (info@iranianpainsociety.org)  ارسال نمایند. لطفا مدارک مربوط به کار و رشته تحصیلی و از جمله، کپی کارت نظام پزشکی، کپی کارت دانشجویی و یک قطعه عکس اداری، همراه مدارک ارسال گردد.

* لطفا حتما برای پیگیری عضویت خود، با شماره تلفن‌های دفتر انجمن (۰۹۰۳۱۵۹۸۱۹۱ و یا ۲۲۶۱۲۲۵۲) تماس حاصل فرمائید.

* حق عضویت انجمن جهانی درد در سال ۲۰۱۹ میلادی برای دانشجویان و افراد غیردانشجو در جدول زیر آورده شده است. انجمن از دریافت نقدی حق عضویت ها معذور است.

* مبالغ فوق برای عضویت انجمن جهانی درد باید تا تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷ به حساب انجمن واریز گردد تا برای عضویت سال ۲۰۱۹ انجمن جهانی درد اقدام شود (به مدارک رسیده بعد از ۲۰ آذر ترتیب اثر داده نخواهد شد).

* کسانیکه حق عضویت سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و نیز حق عضویت انجمن جهانی درد را برای هر سال میلادی، بر طبق ضوابط انجمن پرداخت نکرده باشند، عضو انجمن محسوب نشده و حق استفاده از عنوان عضویت انجمن درد و یا انجمن جهانی درد را نخواهند داشت. درصورت عدم رعایت موارد فوق الذکر، مسئولیت قانونی آن با خود فرد خواهد بود.

 

دانلود فرم عضویت در انجمن جهانی درد
دانلود فرم عضویت در انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران

 

جدول میزان حق عضویت

اعضا  انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران و انجمن جهانی درد (IASP)
متخصصین و فوق تخصص‌ها

و دکترای PhD

۱۰۰۰۰۰۰  ریال (یکصد هزار تومان) ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون تومان)
پزشکان عمومی و

فلوشیپ‌های درد

۷۵۰۰۰۰ ریال (هفتاد و پنج هزار تومان) ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون تومان)
ثبت نام با ژورنال Pain ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال (سه میلیون تومان)