سمینار تازه‌های کاربرد سونوگرافی در بیهوشی و طب درد، ۲۰ دی ۹۷