روز پزشک مبارک!

اول شهریور زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک را به تمامی همکاران ارجمند تبریک عرض می‌نمائیم.