روز جهانی مبارزه با درد

در ۱۱ اکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی برابر با ۱۹ مهرماه ۱۳۸۳، انجمن بین‌المللی بررسی و مطالعه درد، شاخه فدراسیون اروپائی این انجمن و سازمان بهداشت جهانی، روز جهانی مبارزه با درد را به عنوان یکی از حقوق اولیه بشری برای بهبود تسکین درد بیماران تعیین نمودند.