اولین وبینار سونوگرافی در پروسیجرهای درد، ۲۲ آبان ۱۳۹۹

اولین وبینار کاربرد سونوگرافی در پروسیجرهای درد توسط انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران در روز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹ در مرکز جراحی بهار صورت پذیرفت. این وبینار به مدت ۲ ساعت و شامل سخنرانی تعدادی از اساتید فلوشیپ درد و نمایش زنده سونوگرافیک بر روی بیمارنما بود و مورد استقبال بسیاری از همکاران در رشته‌های مختلف قرار گرفت.